Historia magistra vitae...

 

Záslužný kříž Gardy města Hradce Králové

 

1. Preambule Záslužného kříže:

1/1. Záslužný kříž Gardy města Hradce Králové je morálním oceněním všem, kteří se významně zasloužili o uchování a podporu vojenské historie, tradic vojenské rytířskosti a atributů toto vše podporujících, významné humanitární činy nevyjímaje.
 
 

1/2. Záslužný kříž byl ustanoven dne 5. 7. 1997 v Hradci Králové a je veden jako nedílná součást Gardy města Hradce Králové. O propůjčení kříže či jeho odejmutí rozhoduje valná hromada občanského sdružení Gardy města Hradce Králové hlasováním, podle svých platných stanov.

 
1/3. Záslužný kříž ve zlatém provedení, převýšen svatováclavskou korunou je řádným znakem občanského sdružení Garda města Hradce Králové a středový medailon Záslužného kříže je i prezentačním odznakem Gardy. Na tento odznak se význam preambule nevztahuje.

 

2. Vzhled Záslužného kříže:

2/1.  Základním symbolem Záslužného kříže je stříbrně lemovaný, bíle smaltovaný osmihrotý kříž. Kříž má středový rudě smaltovaný medailon. Avers (přední strana) medailonu nese heraldické zvíře- bílého dvouocasého lva s korunou ve skoku, vlevo otočeného, jehož zbraně mají zlaté tinktury. Lev drží velké písmeno G ve zlatě. Revers (zadní strana) nese vyryté pořadové číslo kříže a rok udělení. Mezi rameny kříže jsou vsazeny celkem čtyři svatováclavské koruny. Kříž je podložen vojenskou dekorací - zkříženými meči.
 
 

2/2. Tinktury Záslužného kříže jsou barvy kovů a drahého kamene. Tedy stříbrná /bílá/, zlatá /žlutá/, a rudá /červená/ rubín
 

2/3. Drahé kameny vsazené do koruny jsou v pořadí zleva - zelený, rudý, modrý.


3. Stuha Záslužného kříže:

3/1. Stuha je podstatnou součástí Záslužného kříže, neboť svojí barvou kříž charakterizuje a případně i zastupuje.
 
3/2. Stuha má dvě základní tinktury- rudou a bílou. Tyto tinktury jsou rozděleny tak, že rudou stuhu protínají dva bílé pruhy. Závěsná stuha má šíři 40 mm, prostřední rudý pruh široký 18 mm, dva krajní bílé pruhy v šíři 9 mm a okrajové rudé proužky v šíři 2 mm.
 
 

3/3. Záslužný kříž zastupuje i malá stužka výšky 10mm, šíře a barevné rozdělení jako velká stuha. Na stužce je umístěna stříbrná miniatura zkřížených mečů. 

  

4. Užití a nošení Záslužného kříže:

4/1. Záslužný kříž se smí nosit pouze na jakékoliv uniformě, dobové či stávající, nebo na civilním společenském oděvu.
 
 

4/2. Nošení malých stužek je povoleno při běžných akcích a v poli.

 

5. Odejmutí Záslužného kříže:

5/1. Nedodržení zásad preambule Záslužného kříže , jakož i pominutí důvodů pro jeho propůjčení je považováno za hanobení Záslužného kříže a je jednou z příčin k odejmutí tohoto kříže, který je majetkem občanského sdružení Garda města Hradce Králové a je tak křížem propůjčeným.


Propůjčení Záslužného kříže - číslo a datum převzetí:

1/ 1999 - 16.12. 1999 Martin Korbel - KVH Gardekorps Praha.
Za příkladnou aktivitu při vzájemné spolupráci mezi kluby vojenské historie.
 
2/ 2000 - 30. 6. 2000 Radim Dufek - Gardový fyzilírský pluk Brno.
Za příkladné dlouholeté udržování a rozvíjení tradic vojenské historie.
 
3/ 2001 - 29. 6. 2001 Vlastimil Schildberger - Městský střelecký sbor Brno.
Za dlouholetou organizátorskou a badatelskou činnost v oblasti vojenské historie.
 
4/ 2001 - 29. 6. 2001 Friedrich Nachazel - Unie historických uniformovaných spolků Vídeň.
Za dlouholetou aktivní činnost při sdružování vojensko-historických klubů v rámci Evropy. Zemřel dne 26.1.2004.
 
5/ 2002 3.7. 2002 Josef Komárek - Za dlouholetou propagační aktivitu při uchovávání tradic a obnovu památek k válce roku 1866, za publikační a nadační činnost v oboru vojenské historie.
 
6/ 2004 - 19.5.2004 Břetislav Kuta - Armáda České Republiky. Za příkladnou aktivitu a spolupráci při organizování vojensko-historických akcí Gardy města Hradce Králové
 
7/ 2008 - 1.12.2008 Filip Renč - filmový režisér. Za vysokou kvalitu zpracování válečných scén z první světové války ve filmu Hlídač č.47.
 
8/ 2011 - 2.6.2011 Petr Nikolaev filmový režisér. Za výtečnou režijní práci při filmovém zpracování těžkého tématu filmu Lidice.
 
9/ 2012 - 30.6.2012 Zdeněk Horák - gardista. Za dlouholetou aktivní práci při pořádání akcí Gardy města Hradce Králové.
 
10/ 2013 - 6.7. 2013 Miroslav Jilemnický - gardista. Za celoživotní činnost v oblasti vojenské historie.
 
11/ 2013 - 6.7. 2013 Josef Kovařík - Armáda České republiky. Za dvacetiletou úspěšnou činnost při zajišťování pyrotechnických efektů na akcích Gardy města Hradce Králové.
 
12/ 2013 - 6.7. 2013 Jiří Balcárek - herec, režisér. Za dvacetiletou úspěšnou moderátorskou činnost při vzpomínkových akcích bitvy u Hradce Králové 1866.
 
13/ 2014 - 5.7. 2014 Vladimír Švec - kovorytec. Za dlouholetou aktivní práci v oblasti vojenské historie.
 
 

 

Kontakt

Garda města Hradce Králové z.s.

garda.mhk@seznam.cz

Velké náměstí 1/3
500 03 Hradec Králové

Radek Balcárek +420608216662 Pavel Urban +420602126786

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode