Historia magistra vitae...

 

Informace o nás 

Garda města Hradce Králové dnes volně sdružuje kolem 30 zájemců o historii, kteří tak mají možnost realizovat svého náročného koníčka ve vlastních projektech nebo v akcích po celé Evropě. Členové Gardy jsou často vyhledáváni filmaři, pro svoje kvalitní dobové vybavení, výcvik,  zbraně a techniku.
 
V roce 1990 zakládají Radek Balcárek a Pavel Urban pobočku České společnosti vojenské historie - Hradec Králové, jako vojensko-historické občanské sdružení. Když později pražský ústřední orgán ČSVH zaniká, hradečtí mění svůj název a přehodnocují svou dosavadní činnost. Od roku 1998 se prezentují jako Garda města Hradce Králové. Tento soubor se zabývá především realizací vzpomínkových akcí na bojišti z roku 1866 u Hradce Králové, souhrnně nazvané Projekt Königgrätz 1866 a organizováním dalších vojensko-historických akcí.
Veřejnosti se představuje v šesti druzích historických uniforem. První představují městskou gardu z roku 1600, 26. pluk pruské pěchoty z roku 1740, 1. pěší pluk pruské gardy z napoleonských válek, z roku 1866 s historickou muzikou a z 1. světové války.
Ve všech historických obdobích kterými se Garda HK zabývá, gardisté ovládají chladné a palné historické zbraně, jízdu na koni, obsluhu historických vozidel a především ovládají povelovou techniku ke každé uniformě v daném jazyce, vč. provádění.
Ve vybavení gardy se nachází historická vozidla- Praga RN, jeep Willis, historické bicykly, žebřinové plachtové a muniční vozy.

 

Kontakt

Garda města Hradce Králové z.s.

garda.mhk@seznam.cz

Velké náměstí 1/3
500 03 Hradec Králové

Radek Balcárek +420608216662 Pavel Urban +420602126786

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode