Historia magistra vitae...

Fotogalerie: Městská garda - Hradec Králové 1600

 

  

 

Městská garda - Hradec Králové 1600

Nejstarší údaj o působení městských střelců se vztahuje k roku 1569. Tato hotovost byla stavěna podle počtu obyvatel a stavu pokladny města. Počet se pohyboval okolo 25 jezdců a cca. 250 pěších střelců. Velitelem se stával většinou městský, nebo královský úředník, minimálně stavu erbovního měšťana, který byl jmenován hejtmanem a podléhal veliteli vojenského útvaru do kterého byla "Garda" zařazena.
Posun významu této měšťanské kompanie po přeměnění města ve vojenskou pevnost asi nejlépe charakterizuje citace z archivního materiálu: "Sbor tento brával podílu ve všech veřejných slavnostech městských, zvláště pak dával čest vznešeným hostům do města zavítajícím….".
Název Garda nebyl zpočátku používán i když během tří století působily ve městě různé polovojenské složky. Jejich činnost se mnohdy prolínala, např.: Vojenský sbor měšťanský, Střelecká korporace, Salva guardia, Národní garda, a další.
Pro tyto městské polovojenské dobrovolné sbory však dnes zdomácnělo všeobecné označení - Městské gardy.

Uniformy hradecké městské gardy - kolem roku 1600

Podle archivních záznamů z r. 1594 byly šaty střelců renesančního střihu, dvoubarevné, červeno-modré, nebo rudo-fialové. Podle možností byly šaty doplněny vysokými botami, pláštěm a vakem. Pokrývku hlavy tvořila přílba-morion, u šlechty a velitelů zřejmě klobouk.
Ve výzbroji měli střelci dlouhý lehký meč (kord), podle možností doplněný dýkou a hlavně dlouhou mušketu s kolečkovým zámkem bez podpěry. Vzhled praporce (korouhve) z těchto let se nedochoval, ale lze předpokládat, že byl zdoben městským a královským znakem. 
          Dnešní gardisté navazují na tradici a "béřou tak podílu na veřejných slavnostech městských, zvláště pak dávají čest vznešeným hostům do města zavítajícím…".

 Uniformy hradeckého měšťanského střeleckého sboru- pol. 19.století

 

 

 

Kontakt

Garda města Hradce Králové z.s.

garda.mhk@seznam.cz

Velké náměstí 1/3
500 03 Hradec Králové

Radek Balcárek +420608216662 Pavel Urban +420602126786

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode